ОСМЕЛЯВАШ ЛИ СЕ?

Един ден няма да ме има.

Но когато си отида, искам светът да тъжи. Искам хората да се гордеят, че са ме познавали.

I will not go quietly into the night.

И знаеш ли? Един ден и теб няма да те има. С какво искаш да те запомнят?

Continue reading “ОСМЕЛЯВАШ ЛИ СЕ?”