ЗА ИНТУИЦИЯТА

Сет Годин казва, че интуиция наричаме успешно взетите решения, които не можем да аргументираме напълно. Но интуицията не е налучкване. Тя е резултат от прецизен и светкавичен подсъзнателен анализ едновременно на ситуацията и на предишния ни опит. Continue reading “ЗА ИНТУИЦИЯТА”