Сет Годин казва, че интуиция наричаме успешно взетите решения, които не можем да аргументираме напълно. Но интуицията не е налучкване. Тя е резултат от прецизен и светкавичен подсъзнателен анализ едновременно на ситуацията и на предишния ни опит. Могъщ механизъм, който все още е твърде сложен, за да си го обясним.

Много от нас отхвърлят интуицията, само защото не я разбират. Хората не са разбирали и гравитацията допреди да се появи теорията на сър Исак Нютон, но не са я смятали за “банини деветини”. Знаели са, че ако скочат от моста, неизбежно ще се озоват в реката.

Така работи и интуицията. Тя е факт, просто не сме достатъчно умни, за да си я обясним. За сметка на това сме достатъчно умни да я използваме. Сетивните възприятия не са точна наука, а хората сме устроени да смятаме, че ако не можем да си обясним нещо, то не съществува.

Любовта е сетивно възприятие. А малко от нас се съмняват дали съществува. Дори прекарваме живота си в нейното търсене, макар че не можем да я пипнем и видим.

Ами ако покрай любовта опитаме да открием и развием своята интуиция? Както всяко “умение” тя също се засилва и развива с практиката.

Какво например е последно, което интуицията ви каза за хората около вас? Това ли са онези, с които тя смята, че трябва да прекарвате деня си. Или е време да звъннете на правилните хора?

Published by

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *